IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Ushiwaka Maru (Ushiwakamaru) Menu

Edamame $5.00
Nasu Shigitaki $6.00
Tempura $7.00
Gindara Saikyo $8.95
Miso $3.50
Akadashi $4.25
Hamasui $4.50
Green Salad $5.50
Seaweed Salad $6.00
Tofu Salad $6.00
Crab Salad $16.00
Sushi Special $34.50
Sashimi Special $36.00
Sushi & Sashimi Combination $50.00
Chirashi $25.00
Chef's Choice call for price
Kappa $4.00
Oshinko $4.00
Natto $4.00
Tekka $6.00
Una - Kyu $7.00
Negihama $7.00
California $7.00
Spicy Tuna $9.00
Negitoro $10.00
Tempura $10.00
Spider $15.00
Special California $16.00
Aoyagi $3.00
Aji $4.00
Anago $6.00
Ika $3.00
Ikura $5.00
Iwashi $4.00
Unagi $3.00
Uni $6.00
Kani $7.00
Kanpachi $4.00
Kinme - Dal $7.00
Kohada $4.00
Komochi Kombu $6.00
Salmon $3.00
Saba $5.00
Sayori $4.00
Shima - Aji $6.00
Shira - Ebi $6.00
Zuke $4.00
Tako $5.00
Tamago $3.00
Tokobushi $5.00
Hamachi $4.00
Hamaguri $3.00
Hirame $4.00
Hotate $4.00
Botan - Ebi $4.00
Madai $4.00
Mirugai $5.00
Mentaiko $4.00
Maguro $4.00
Chu - Toro $7.00
O - Toro $8.00